O MNĚ

Mikoláš Klír se narodil v roce 1990 v Praze. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecké slévání kovů. V dalších letech studoval také estetiku, výtvarnou výchovu a geografii. Absolvoval několik samostatných i společných výstav v Česku i zahraničí.

Jeho oblíbenou technikou je olejomalba, ale v jeho tvorbě najdeme i akryl, či specifické techniky, jako je betonová stěrka. Věnuje se i sochařství a tvorbě plastik, převážně z betonu.

„Umění je pro mne synonymem svobody a svobodnému projevu se nepatří klást do cesty překážky jako je diktát formy či obsahu. Umění umožňuje autorovi tvořit a divákovi vnímat téměř cokoli a dává tak na odiv jedinčnost svou i autorovu.“

Ve své tvorbě často uplatňuje motivy lidské postavy a různé symbolické předměty, zasazené do fantaskních krajin, tolik specifických pro jeho díla, nesoucich v sobě surrealistické, symbolistické i romantistické prvky.

MOJE TVORBA


NOVINKY